GCH Cloud Performance Monitor

Checks 5
1% Complete
Interval 5 min
100% Complete
User Logins 1
5% Complete
Real User Monitoring No
100% Complete
Transaction Monitoring No
100% Complete
Alert Type Email
100% Complete
Support Type Email
100% Complete
Basic (Free) Cijena BESPLATNO! Naruči
Checks 15
5% Complete
Interval 1 Min
20% Complete
User Logins 1
5% Complete
Real User Monitoring No
100% Complete
Transaction Monitoring No
100% Complete
Alert Type Email
100% Complete
Support Type Email
100% Complete
Standard Cijena $15.00/mo
$75.00USD Naknada za postavljanje
Naruči
Checks 45
15% Complete
Interval 1 Min
20% Complete
User Logins 5
25% Complete
Real User Monitoring 7
7% Complete
Transaction Monitoring 7
7% Complete
Alert Type Email
100% Complete
Support Type Email
100% Complete
Advanced Cijena $30.00/mo
$75.00USD Naknada za postavljanje
Naruči
Checks 100
33% Complete
Interval 1 Min
20% Complete
User Logins 10
50% Complete
Real User Monitoring 14
14% Complete
Transaction Monitoring 14
14% Complete
Alert Type Email
100% Complete
Support Type Email
100% Complete
Professional Cijena $60.00/mo
$75.00USD Naknada za postavljanje
Naruči
Checks 300
100% Complete
Interval 1 Min
20% Complete
User Logins 20
100% Complete
Real User Monitoring 50
50% Complete
Transaction Monitoring 50
50% Complete
Alert Type Email
100% Complete
Support Type Email
100% Complete
Enterprise Cijena $150.00/mo
$75.00USD Naknada za postavljanje
Naruči